An cló Gaelaċ tɼí na haoiſeanna

Acmhainn dóibh siúd ar suim leo an cló Gaelach is ea an láithreán seo. Gheofar cuntas anseo ar éabhlóid na peannaireachta trí na haoiseanna agus ar na noda is coitianta a úsáideadh i lámhscríbhinní na Gaeilge go dtí lár an 19ú céad. Ina theannta sin, tugtar spléachadh ar stair an chló Ghaelaigh ón 16ú céad i leith.

An Láṁ Ġaelaċ
Ar an leathanach seo gheofar eolas ar stair na peannaireachta agus ar na noda a bhíodh in úsáid i lámhscríbhinní na Gaeilge.

Gaileaɼaí
Samplaí d'úsáid an chló Ghaelaigh san am atá imithe agus sa lá atá inniu ann.

Áiſeanna don Ríoṁaiɼe
Na háiseanna ríomhaireachta is fearr dá bhfuil ann le haghaidh lucht úsáide an chló Ghaelaigh.

Naiſc Úſáideaċa
Naisc chuig láithreáin eile a bhaineann leis an gcló Gaelach nó leis an gclódhearadh i gcoitinne.

Tá úsáid an chló Ghaelaigh léirithe sa ghailearaí. Gheofar cur síos anseo ar áiseanna ríomhaireachta le haghaidh lucht úsáide an chló Ghaelaigh, mar aon le tuairisc ar na clónna digiteacha is fearr a dearadh le déanaí. Tugtar moltaí i dtaobh na clóchuradóireacht agus tá 'Scríbhinn' nasctha le láithreáin eile a bhaineann le hábhar.

Staiɼ an Ċló Ġaelaigh
Na clónna is tábhachtaí agus is spéisiúla a úsáideadh i bhfoilsitheoireacht na Gaeilge ón 16ú céad i leith.

Clónna Digiteaċa
Cur síos ar scoth na gclónna digiteacha nua-dheartha sa stíl Ghaelach atá le fáil faoi láthair.

Moltaí Clóċuiɼ
Moltaí maidir le clóchur an chló Ghaelaigh.