Naiſc Úſáideaċa

Ar an leathanach seo tá cnuasach de naisc chuig láithreáin eile a bhaineann leis an gcló Gaelach, le lámhscríbhinní Gaeilge, leis an gclódhearadh i gcoitinne, nó le húsáid na gclónna sa ríomhaireacht.Lámhscríbhinní na Gaeilge

Dennis Groenewegen, 'Tionscadal na Nod', ar shuíomh an Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies san Ísiltír.
P. O'Brien, 'Nuid', in Irisleabhar na Gaedhilge, Meitheamh 1904.
William Neilson, 'Manuscript contractions, and ogham' in An Introduction to the Irish Language, Baile Átha Cliath, 1808.
Meamram Páipéar Ríomhaire, suíomh de chuid Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath a léiríonn réimse leathan de na lámhscríbhinní Gaeilge atá i seilbh Acadamh Ríoga na hÉireann, na Leabharlainne Náisiúnta, Choláiste Phádraig Mhaigh Nuad agus Choláiste na Tríonóide, i measc roinnt institiúidí eile.Stair an Chló

Ceithre Chéad Bliain de Chló Éireannach, suíomh de chuid Choláiste Phádraig, Droim Conrach, a dhréachtaigh Brendan Leen.
Gaelic Typefaces: History and Classification, anailís le Michael Everson ar na clónna Gaelacha go léir a dearadh ón 16ú céad anuas go dtí ár linn féin.
Mathew D. Staunton, Trojan Horses and Friendly Faces: Irish Gaelic Typography as Propaganda.
Typographie et Civilisation, suíomh faoi fhorbairt na clógrafaíochta idirnáisiúnta anuas trí na haoiseanna.Clónna Digiteacha

CeltScript, cnuasach clónna a dhear Michael Everson.
Gadelica, cló Gaelach a dhear Séamas Ó Brógáin.
Gaelchló, cnuasach clónna a dhear Vincent Morley.
Gaelic Fonts for MS-Windows, suirbhé le Ciarán Ó Duibhín ar na clónna digiteacha atá le fáil.
Macalla, cló Gaelach a dhear Matt McDonagh.Áiseanna

Celtic Keyboard Layouts agus Irish Keyboard Layouts for Mac OS X, leathanaigh ar shuíomh Evertype (Michael Everson).
Cló Gaelach, méarchlár bog do lucht úsáide MS Windows atá le fáil ó shuíomh Ghaelchló.
Cló Gaelach, méarchlár bog do lucht úsáide macOS atá le fáil ó shuíomh Ghaelchló.
Gaelic Keyboards for MS-Windows, cuntas cuimsitheach le Ciarán Ó Duibhín ar na méarchláracha go léir atá le fáil do gach leagan de MS Windows, idir shean agus nua.
Méarchlár 'nascanna.com': is méarchlár fisiciúil don Ghaeilge é seo a bhfuil cnaipí ar leith ann le haghaidh na ngutaí fada.An Clódhearadh

Fonts.Com, áit mhaith le clónna a cheannach.
Font Shop, áit eile le clónna a cheannach, agus is é an FontBook an saothar tagartha is tábhachtaí faoi chlónna dá bhfuil ann.
Fraktur.com, tá cnuasach breá de chlónna Fraktur ar díol anseo.
Identifont, ceann de na heolairí is mó faoi chlónna ar an gréasán domhanda. Tá roinnt clónna ard-chaighdeáin le fáil saor in aisce ar an suíomh seo.
Microsoft Typography, ní gá a thuilleadh a rá. B'fhiú do gach duine a bhfuil MS Windows aige an Font Properties Extension a fháil (saor in aisce).
Linotype, suíomh a bhaineann le ceann de na comhlachtaí móra clódheartha.
MyFonts.com, ceann de na tacair chlófhoirne is fearr ar an ngréasán, agus is féidir eolas faoi chlónna a chuardach sa rannóg dar teideal What the Font.
Unicode, suíomh an Unicode Consortium. Gheofar eolas anseo faoin gcaighdeán idirnáisiúnta do chódáil na gclónna digiteacha - litreacha an chló Ghaelaigh san áireamhLeabhair agus ailt

Michelle P. Brown, A Guide to Western Historical Scripts from Antiquity to 1600, British Library, Londain 1990.
Marc Drogin, Medieval Calligraphy: Its History and Technique, Dover Publications, Nua Eabhrac 1980.
E.W. Lynam, The Irish Character in Print 1571-1923, an chéad eagrán ón Oxford University Press, 1924, agus an dara eagrán le réamhrá nua a scríobh Alf Mac Lochlainn ón Irish University Press, Sionainn 1968.
Dermot McGuinne, Irish Type Design: A History of Printing Types in the Irish Character, Irish Academic Press, Baile Átha Cliath 1992.
Timothy O'Neill, The Irish Hand, Dolmen Press, Port Laoise 1984 (an chéad eagran) agus Cló Ollscoile Chorcaí (an dara eagrán).
William O'Sullivan, 'Manuscripts and palaeography' in Dáibhí Ó Cróinín (eag.), A New History of Ireland, imleabhar I, Oxford University Press, 2005.
Thorvald Poschenrieder, Fibel der Völker Europas; Priméar Phobail na hEorpa, Tausendschön-Verlag , 2009.